Stiftelsens tillblivelse och ändamål

Utdrag ur stiftelsens stadgar.

§ 1

Stiftelsen "Kronprinsessan Margaretas Minnesfond" grundar sig på den gåva, som i enlighet med gåvobrev av den 15 juni 1920 till hugfästande av Kronprinsessan Margaretas minne av Sveriges kvinnor insamlats och till Kronprins Gustaf Adolf överlämnats den 4 oktober 1920.

Stiftelsen har till uppgift att, i överensstämmelse med föreskrifterna i dessa stadgar, förvalta gåvomedlen jämte de donationer, som kan komma att göras till förmån för Stiftelsen, samt att i enlighet med § 2 här nedan bestämma över utdelningen av disponibla medel.

§ 2

Från Minnesfonden för utdelning disponibla medel skall användas till inhemska sociala och välgörande ändamål.

Ansökningsförfarande - PM

Läs igenom stiftelsens PM om vad som skall bifogas ansökan. Ingen särskild blankett erfordras.
Ansökan ska undertecknas av attestansvarig.
Du kan också ladda hem PM:et i ett Word format eller som PDF format.

Redovisning av tidigare beviljade medel

Beviljat bidrag skall redovisas på därför avsedd blankett:
Erhållet bidrag skall alltid redovisas och måste inkomma senast i anslutning till ny ansökan om den inkommer till Stiftelsen nästkommande år. Om man inte kommer med någon ny ansökan om bidrag måste ändå redovisningen av beviljat bidrag inkomma till Stiftelsen året efter det att bidraget beviljats.

Bankett kan hämtas här (PDF) eller här (Word).

Kontakt med stiftelsen

Adressen är: Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Kungl. Slottet
111 30 Stockholm
Under ansökningstiden kan stiftelsen nås via sekreteraren Milla Eronen om något är oklart rörande ansökningsförfarandet:
E-mail: sekreterare@margaretas-minnesfond.org eller tel. 08-4118325
Alternativt: maila Ert telefonnummer och ange när det passar bäst att jag ringer upp Er.