PM för sökande av anslag från
STIFTELSEN
KRONPRINSESSAN MARGARETAS MINNESFOND

Minnesfonden grundar sig på den insamling som svenska kvinnor gjorde år 1920 till hugfästande av Kronprinsessan Margaretas minne. Anslaget utdelas för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn.

Enskilda personer kan inte få bidrag ur Minnesfonden.
I allmänhet beviljas ej bidrag till helt kommunala eller landstingsdrivna verksamheter eller till religiösa och politiska föreningars religiösa eller politiska verksamhet. Ej heller beviljas i allmänhet bidrag för årliga driftskostnader som hyra och personal. Bidrag beviljas som regel högst två år i följd till samma ändamål. Kooperativ eller ekonomiska föreningar kan ej heller erhålla bidrag.

Anslag utdelas en gång om året vid styrelsens ordinarie sammanträde i februari månad. Ansökan om bidrag ställs till styrelsen under tiden september – oktober . SENAST DEN 1 NOVEMBER.

Under ansökningstiden kan stiftelsen nås via sekreteraren Milla Eronen om något är oklart rörande ansökningsförfarandet:
E-mail: sekreterare@margaretas-minnesfond.org eller tel. 08-4118325
Alternativt: maila Ert telefonnummer och ange när det passar bäst att jag ringer upp Er.

Ansökan

I år blir ansökan till Kronprinsessan Margaretas minnesfond digital. Ansökan är öppen mellan den 1 september och 1 november. För att skicka in den behöver du en underskrift av organisationens firmatecknares Bank-id. Ansök här .

Om din organisation fått bidrag tidigare, redovisa dessa medel innan du söker på nytt, senast den 1 november. Här hittar du länken till redovisning.

Redovisning

Redovisning av medel från stiftelsen sker under samma år som bidraget beviljats. Om din organisation söker på nytt, redovisa innan du söker igen. Länk till redovisning .
Beviljat bidrag skall redovisas på avsedd blankett:
Erhållet bidrag skall alltid redovisas och måste inkomma senast i anslutning till ny ansökan om den inkommer till Stiftelsen nästkommande år. Om man inte kommer med någon ny ansökan om bidrag måste ändå redovisningen av beviljat bidrag inkomma till Stiftelsen året efter det att bidraget beviljats.

Stiftelsen ser gärna att beviljade bidrag omnämnes i Er verksamhetsberättelse följande år.