Stiftelsens tillblivelse och ändamål

Utdrag ur stiftelsens stadgar.
§ 1
Stiftelsen "Kronprinsessan Margaretas Minnesfond" grundar sig på den gåva, som i enlighet med gåvobrev av den 15 juni 1920 till hugfästande av Kronprinsessan Margaretas minne av Sveriges kvinnor insamlats och till Kronprins Gustaf Adolf överlämnats den 4 oktober 1920. Stiftelsen har till uppgift att, i överensstämmelse med föreskrifterna i dessa stadgar, förvalta gåvomedlen jämte de donationer, som kan komma att göras till förmån för Stiftelsen, samt att i enlighet med § 2 här nedan bestämma över utdelningen av disponibla medel.
§ 2
Från Minnesfonden för utdelning disponibla medel skall användas till inhemska sociala och välgörande ändamål.

Ansökan

Ansökan till Kronprinsessan Margaretas minnesfond sker digitalt. Ansökan är öppen mellan 1 september och 1 november.

Läs mer om ansökan
Råd inför ansökan hittar du här pdf / word.

Redovisning

Redovisningen av tidigare beviljade medel sker digitalt. Redovisningen signeras med Bank-id av behörig firmatecknare. Erhållet bidrag skall alltid redovisas och måste inkomma senast i anslutning till ny ansökan om den inkommer till Stiftelsen nästkommande år. Om man inte kommer med någon ny ansökan om bidrag måste ändå redovisningen av beviljat bidrag inkomma till Stiftelsen året efter det att bidraget beviljats.

Läs mer om redovisning
Råd till dig som redovisar pdf / word.